Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Informare Adunare Generală Ordinară FR Ciclism din 27 noiembrie 2020

Prin prezenta, ca urmare a adresei nr. 13605 din 18.11.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov, prin care se prevede că Adunarea Generală Ordinară poate avea loc numai cu un număr maxim de 25 de persoane, fiind asimilată unui workshop a cărui desfășurare e reglementată de HG 856/2020 și HG 935/2020, Consiliul Director al FR Ciclism decide următoarele:
Întrucât nu se poate garanta respectarea numărului maxim de persoane prevăzut de normele în vigoare, Consiliul Director decide în unanimitate anularea Adunării Generale Ordinare programate pentru data de 27.11.2020, ca urmare a faptului că contravine normativelor în vigoare.
De asemenea, documentele prevăzute de statut ca fiind obligatorii de prezentat în cadrul Adunării Generale (bilanțul contabil, raportul cenzorului, raportul de audit intern și raportul de activitate) vor fi transmise membrilor FR Ciclism în format fizic și electronic.

Written by: FRC

Leave a Reply